RsV Miljø

For å skape sunne omgivelser for deg.
N

Soppsanering

N

Avfukting

N

Radonmåling

RsV Miljø

Soppsanering & Avfukting

Vi hjelper deg med å skape et godt og sunt miljø og er derfor behjelpelig med å lokalisere og sanere soppskader. Vi skiller mellom råtesopp som forårsaker kraftig nedbrytning av organiske materialer (f.eks.Ekte Hussopp, Serpula Lacrymans), og den type sopp som går på helsen løs og gir forkjølelse-/astmasymptomer, hodepine etc. forskjellige muggsopparter.

Å oppdage skader på et tidlig stadium gjør at en sparer betydelige beløp på sanering og gjenoppbygging. Vi utfører befaringer og kartlegginger i forbindelse med slike skader/mistanke om skader, uten inngrep i konstruksjoner, og utarbeider en rapport med forslag til utbedringer. Vi vil også, i samarbeid med anerkjente laboratorier (MYCOTEAM), kunne ta prøver for å få vurdert sopptype, og dermed være sikret rett behandling for gjeldende sopp. I tillegg kan vi gi en aldersvurdering av råteskader.

Ofte kan man gjøre tiltak for å forebygge fukt-/soppskader. En montert adsorpsjonsavfukter kan gjøre en fuktig kjeller om til et egnet lagersted, der det tidligere var fare for rustne sykler, ødelagte klær og møbler. Erfaringsmessig starter ofte store soppskader i kjellerboder som står uten tilsyn i lengre tid. RsV Miljø kan naturligvis levere/montere slike avfuktere.

Kom miljøskadene i forkjøpet.

Gjør kjelleren om til lager ved montert absorbsjonsavfukter.

Vi samarbeider med anerkjente laboratorier for å kunne bistå deg best.

Radon & Treborende Insekter

Radon finnes naturlig i jordluft, men utgjør et problem når det blir høye konsentrasjoner i inneluften på grunn av lekkasjer fra grunnen. Statens strålevern anbefaler at Radonkonsentrasjonen måles i alle norske hus.

Vi foretar målinger av Radon, både langtids- og korttidsmålinger. Vi samarbeider med anerkjente laboratorier for analyse av prøver. Gjennom dyktige medarbeidere og gode samarbeid sikres det en god håndtering av radonproblematikk for deg og dine.

Treborende insekter/Mit:

Mange borebillearter kan leve av tørt trevirke og kan gjøre stor skade på bygningstømmer, møbler og andre tregjenstander. Vi har kompetanse til å håndtere skader påført av slike skadedyr.

Ta kontakt for en uforpliktende befaring.

RsV Miljø

Ta vare på miljøet!

RsV Miljø

Alfa Quiet

Alfa Quiet er et miniventilasjonsaggregat vi i RsV Miljø kan tilby.

Modellen bruker elektronisk luftrensing som fjerner så godt som alt av bakterier, virus og muggsopp. Den har varmegjenvinning, så varmen fra all luften som byttes ut overføres til luften som trekkes inn. Den jobber som et klimaanlegg, noe som er svært energibesparende.

Lavt støynivå, justerbar varmluft og lite filterrensing er også noen av fordelene man får med Alfa Quiet.

Detaljert informasjon finner du her.